جی کاتلر» در مسیر بازگشت به اوج!

جی کاتلر که سابقه چهار قهرمانی در مسابقات مستر المپیا را دارد و آخرین بار در سال 2013 در این مسابقات شرکت کرد با انتشار ویدئویی از تمرینات اخیرش نشان داد که در مسیر بازگشت به اوج قرار دارد ......

جی کاتلر که سابقه چهار قهرمانی در مسابقات مستر المپیا را دارد و آخرین بار در سال 2013 در این مسابقات شرکت کرد با انتشار ویدئویی از تمرینات اخیرش نشان داد که در مسیر بازگشت به اوج قرار دارد.

تگ ها


بدنسازی بدنسازی