حاجیلو در گفت و گو با مدال: درگیری کدام است؟ یک هوادار پیراهن بازیکن ما را می خواست

سرپرست استقلال خبر حمله به یکی بازیکنان این تیم را تکذیب کرد. به گزارش خبرنگار مدال، در انتهای دیدار امروز ......

سرپرست استقلال خبر حمله به یکی بازیکنان این تیم را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار مدال، در انتهای دیدار امروز استقلال تهران مقابل همنام خوزستانی، فیلمی منتشر شد که در نگاه اول این برداشت را می توان از آن داشت که یک هوادار استقلال خوزستان به سمت نیمکت استقلال رفته و به یکی از بازیکنان این تیم حمله کرده است. با تماسی که خبرنگار مدال با اصغر حاجیلو، سرپرست استقلال برقرار کرد، حاجیلو این خبر را تکذیب کرد و اظهار داشت که موضوع به این صورتی که منتشر شده نبوده است بلکه یک هوادار استقلال تهران بوده که بی محابا به سمت یکی از بازیکنان تیم آمد و از او خواست که پیراهنش را به وی بدهد که چون جای مناسبی برای طرح چنین درخواستی نبود با وساطت اعضای نیمکت استقلال و ماموران قضیه تمام شد و مشکل خاصی نیز نبود.

تگ ها


لیگ برتر خلیج فارس فوتبال