حادثه تلخ برای پزشک پرسپولیس؛ پسر حقیقت در اتوبوس دانشجوها بود

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس روز سختی را سپری می کند. به گزارش خبرنگار مدال، خبر رسید که ......

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس روز سختی را سپری می کند.

به گزارش خبرنگار مدال، خبر رسید که ...

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس روز سختی را سپری می کند.

به گزارش خبرنگار مدال، خبر رسید که فرزند دکتر حقیقت در اتوبوس حادثه دیده امروز دانشجویان بوده و حال مساعدی ندارد.

مصطفی قنبرپور در گفت گو با خبرنگار مدال اظهار داشت: متاسفانه این اتفاق افتاده و دکتر حقیقت هم الان در بیمارستان پیگیر وضعیت پسر خود است و امیدوارم با دعای مردم بهبود پیدا کند.