حالا وقت حمایت از دختران وزنه بردار است

پارمیدا محمودیان، الناز باجلانی، مهدیه كلالی و سیدهنرگس میرزكی، چهار وزنهبردار دختر ایرانی كه برای اولین بار در تاریخ ورزش ایران پا به مسابقه بینالمللی گذاشتند جدا از نتایج نشان دادند قابلیت لازم برای حضور قدرتمند در مسابقات رسمی را دارند؛ به شرط حمایت ......

 پارمیدا محمودیان، الناز باجلانی، مهدیه كلالی و سیده‌نرگس میرزكی، چهار وزنه‌بردار دختر ایرانی كه برای اولین بار در تاریخ ورزش ایران پا به مسابقه بین‌المللی گذاشتند جدا از نتایج نشان دادند قابلیت لازم برای حضور قدرتمند در مسابقات رسمی را دارند؛ به شرط حمایت.
از طرفی حضور آنها در قهرمانی آسیا، ثابت می‌كند وزنه‌‌برداری تنها مختص مردان نیست و زنان ایرانی هم می‌توانند با قدرتنمایی، افتخارآفرین شوند.
دختران وزنه‌بردار که تنها با چند ماه تمرین و البته با كمترین امكانات قهرمانی آسیا را تجربه كردند، حالا به حمایت جدی مسئولان ورزش نیاز دارند.
با نزدیكی به بازی‌های المپیك ۲۰۲۰ توكیو، باید با برنامه كوتاه‌مدت دختران را برای حضور در انتخابی المپیك آماده كرد تا با تصاحب دو سهمیه آنها المپیك را هم خیلی زود تجربه كنند.
استفاده از كادر فنی مجرب در كمپی با همه امكانات و وسایل برای شروع اردوها اولین قدم برای تحقق این رؤیاست. در واقع فدراسیون وزنه‌‌برداری در مدت مانده تا المپیك باید هر امكاناتی كه به مردان می‌دهد برای دختران هم فراهم كند اما این همه كار نیست و با برنامه بلندمدت باید سالن‌هایی مجهز برای آموزش و تمرین دختران در كشور ساخته شود، كاری كه ساده نیست. البته دختران وزنه‌بردار به مربی كاربلد هم نیاز دارند و مهم‌ترین نكته حمایت مالی آنهاست كه فدراسیون باید فكری برایش كند.

تگ ها


وزنه‌برداری