حال و هوای ورزشگاه آزادی در فاصله یک ساعت پیش از آغاز بازی/ ویدیو

هواداران دو تیم پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در ورزشگاه حاضر شدند....

حال و هوای ورزشگاه آزادی در فاصله یک ساعت پیش از آغاز دیدار دو تیم پرسپولیس و صنعت نفت را تماشا می کنید.