حال و هوای «کلوپ» بعد از شکست دادن «گواردیولا»

یورگن کلوپ بازی بزرگ هفته نوزدهم لیگ برتر رو از پپ گواردیولا برد تا بعد از بازی به خیابون بیاد و خوشحالی اش رو اینجوری بروز بده ......

یورگن کلوپ بازی بزرگ هفته نوزدهم لیگ برتر رو از پپ گواردیولا برد تا بعد از بازی به خیابون بیاد و خوشحالی اش رو اینجوری بروز بده...