حامد صلحی‌پور با کسب طلا، رکورد وزنه‌برداری پاراآسیا را شکست

در ادامه رقابتهای سومین دوره بازیهای پاراآسیایی و در رشته وزنهبرداری حامد صلحیپور دردسته ۹۷ کیلوگرم ضمن کسب مدال طلا، رکورد آسیا را نیز شکست ......

در ادامه رقابتهای سومین دوره بازیهای پاراآسیایی و در رشته وزنهبرداری حامد صلحیپور دردسته ۹۷ کیلوگرم ضمن کسب مدال طلا، رکورد آسیا را نیز شکست ...

در ادامه رقابت‌های سومین دوره بازی‌های پاراآسیایی و در رشته وزنه‌برداری حامد صلحی‌پور دردسته ۹۷ کیلوگرم ضمن کسب مدال طلا، رکورد آسیا را نیز شکست.

سیدحامد صلحی پور، نماینده ۹۷ کیلوگرم ایران در رقابت های پاراآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا با شکستن رکورد آسیا به مدال طلا دست یافت.

صلحی پور با مهار وزنه های ۲۲۲، ۲۲۵ کیلوگرم به عنوان قهرمانی دست یافت و با ثبت ۲۳۴ کیلوگرم در حرکت سوم خود رکورد آسیا و رقابت های پاراآسیایی را یک کیلوگرم ارتقا داد.

مدال های نقره و برنز هم به ورزشکارانی از امارات و عراق رسید.

عصرامروز سامان رضی و علی اکبر قریب شی دردسته 107 و سیامند رحمان و منصور پورمیرزایی در دسته 107+ کیلوگرم به مصاف حریفان خواهند رفت.

تگ ها


بازی‌های آسیایی 2018