حبیب خطاب به کانر: باز هم دلت کتک می‌خواهد؟

بعد از مبارزه جنجالی مک گرگور و نورماگومدوف که باعث حواشی زیادی شده است حبیب در پیغامی اینستاگرامی خطاب به مک گرگور که درخواست مبارزه دوباره داده بود،اعلام کرد: "برادر من! اگرچه شکست خوردی و من هم احساس خوبی نسبت به تو ندارم،اما گفته بودم تمامی حرف هایم را 6 اکتبر می زنم ......

بعد از مبارزه جنجالی مک گرگور و نورماگومدوف که باعث حواشی زیادی شده است حبیب در پیغامی اینستاگرامی خطاب به مک گرگور که درخواست مبارزه دوباره داده بود، اعلام کرد: "برادر من! اگرچه شکست خوردی و من هم احساس خوبی نسبت به تو ندارم، اما گفته بودم تمامی حرف هایم را 6 اکتبر می زنم. نکند دلت باز هم کتک می خواهد که درخواست مبارزه دوم رو داری؟ از تمام کسانی که موجب آزارشان شدم عذر می خواهم. از حمایت فوق العاده هوادارانم ممنونم. شما فوق العاده اید. دوستتان دارم. حبیب نورماگومدوف"

تگ ها


رزمی مبارزه مک‌گرگور حبیب هنرهای رزمی ترکیبی