حذف بند بحث‌برانگیز اساسنامه فدراسیون‌ها

یکی از بندهای بحث برانگیز در اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی مبنی بر انتصاب برخی روسای فدراسیونهای ورزشی توسط شخص وزیر ورزش حذف شد ......

یکی از بندهای بحث برانگیز در اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی مبنی بر انتصاب برخی روسای فدراسیونهای ورزشی توسط شخص وزیر ورزش حذف شد.

به گزارش مدال و به نقل از ایسنا، طبق پیش نویس اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی قرار بر این بود تا وزیر ورزش و جوانان روسای فدراسیون هایی را که زیرمجموعه IOCنیستند را شخصا انتصاب کند ودیگر مجمع انتخاباتی تشکیل نشود اما طبق اعلام معاون ورزش حرفه ای وزارت ورزش این بند از پیش نویس اساسنامه فدراسیون ها حذف شد.

تگ ها


اخبار روز فوتبال