حذف ناباورانه هرکول ایرانی

بهداد سلیمی توانست در حرکت یک ضرب بار دیگر تاریخ را تغییر داده و با مهار وزنه 216 کیلوگرم، رکورد جهان و المپیک را جابه جا کند ......

بهداد سلیمی توانست در حرکت یک‌ ضرب بار دیگر تاریخ را تغییر داده و با مهار وزنه 216 کیلوگرم، رکورد جهان و المپیک را جابه‌ جا کند. این اتفاق سبب شد او با روحیه‌ ای بالا به سراغ حرکت دوضرب برود.

سلیمی برای حرکت اول خود وزنه 245 کیلوگرمی را در دو‌ضرب انتخاب کرد که با وجود بالای سر بردن وزنه، اما دو چراغ قرمز از داوران دریافت کرد تا ناکام شود. او در حرکت دوم خود، دوباره وزنه 245 کیلوگرم را انتخاب کرد و این بار هم وزنه را بالای سر برد و سه چراغ سفید گرفت اما هیئت ژوری قبول نکرد. در حرکت سوم این وزنه‌ بردار در مهار وزنه 245 کیلوگرمی موفق نبود. 

تگ ها


اخبار ویژه وزنه‌برداری