حرکات برتر مانوئل نویر در پست دروازه‌بان-سوئیپر

حالا که مانو کم کم به روزهای اوج بر می گردد دیدن منتخبی از حرکات اعجاب آورش در سال های اخیر خالی از لطف نیست ......

حالا که مانو کم کم به روزهای اوج بر می گردد دیدن منتخبی از حرکات اعجاب آورش در سال های اخیر خالی از لطف نیست.