حرکات تکنیکی ستاره‌های بایرن مونیخ در تمرینات

خامس، لواندوفسکی و تیاگو....

مروری بر حرکات برتر ستاره‌های بایرن مونیخ در تمرینات اخیر این تیم.