حرکات موزون بازیکنان آلکمار در رختکن!

میرون بوادو، تیانی رایندرز و میس هودمیکرس که در تیم جوانان آلکمار بازی میکردند، در دیدار مقابل پیایسی زوله برای اولین بار برای تیم اصلی بازی کردند و این افتخار را اینگونه جشن گرفتند ......

میرون بوادو، تیانی رایندرز و میس هودمیکرس که در تیم جوانان آلکمار بازی می‌کردند، در دیدار مقابل پی‌ای‌سی زوله برای اولین بار برای تیم اصلی بازی کردند و این افتخار را اینگونه جشن گرفتند.

تگ ها


طنز ورزشی علیرضا جهانبخش آلکمار اردیویسه هلند فوتبال