حرکتی از عادل فردوسی‌پور که همه را متحیر می‌کند!

عادل فردوسی پور به تازگی در سالن کاری کرده که نشان می دهد چقدر تمرین می کند و چه دقتی در زدن ضربه دارد ......

عادل فردوسی پور به تازگی در سالن کاری کرده که نشان می دهد چقدر تمرین می کند و چه دقتی در زدن ضربه دارد. او که به دوستانش گفته بود می تواند از روی نقطه پنالتی بسکتبال، توپ را با شوت داخل سبد بیاندازد، با انجام چند باره این کار نشان داد چه مهارتی دارد. او سه بار متوالی این کار را انجام داد و هر سه بار هم توپش وارد سبد شد.

تگ ها


اخبار روز فوتبال