حرکت جنجالی فرشاد بعد از تعویض

فرشاد احمدزاده که در دقیقه 85 جای خود را به شایان مصلح داده بود، برای اینکه وقت بازی تلف نشود از خط عرضی کنار دروازه گسترش قصد خروج از زمین را داشت که با شعار هواداران اندک گسترشی مواجه شد ......

 فرشاد احمدزاده که در دقیقه 85 جای خود را به شایان مصلح داده بود، برای اینکه وقت بازی تلف نشود از خط عرضی کنار دروازه گسترش قصد خروج از زمین را داشت که با شعار هواداران اندک گسترشی مواجه شد.
او در حالی که کاملا از انبوه عکاسان پشت دروازه گسترش فولاد آگاهی داشت نسبت به این شعارها واکنش نشان داد و با علامت هیس ممتد خود تمام خط عرضی تا نیمکت گسترش را با این حرکت عبور کرد.

تگ ها


اخبار روز پرسپولیس لیگ برتر خلیج فارس فوتبال