حرکت زشت هواداران امارات پس از گلزنی قطری‌ها

هواداران اماراتی پس از گلزنی قطری‌ها توسط معز علی به سمت آن‌ها کفش پرتاب کردند....

حرکت زشت هواداران امارات پس از گلزنی قطری‌ها را تماشا می کنید.