حرکت ناشایست هواداران اماراتی‌ها هنگام پخش سرود تیم ملی قطر

در حال پخش سرود ملی قطر طرفداران حاضر در ورزشگاه به هو کردن تیم حریف پرداختند....

ویدئوی حرکت ناشایست هواداران اماراتی‌ها هنگام پخش سرود تیم ملی قطر را تماشا می کنید.