حسین ماهینی: جای اکثر بازیکنان پرسپولیس در تیم ملی خالی است

......

حسین ماهینی؛ 

جای اکثر بازیکنان پرسپولیس (سیدجلال، کمال، شجاع) در تیم ملی خالی است

شجاع خلیل زاده باید به تیم ملی دعوت میشد

تگ ها


پرسپولیس فوتبال