حضور بانوان پرسپولیسی در ورزشگاه جم/ ویدیو

بانوان هوادار پرسپولیس به ورزشگاه جم رفتند....

بانوان پرسپولیسی در ورزشگاه جم امیدوارند به درون ورزشگاه راه یابند.