حضور تعدادی از پیشکسوتان در تمرین استقلال

تعدادی از پیشکسوتان استقلال در اولین تمرین آبی پوشان حضور پیدا خواهند کرد....

به گزارش خبرنگار مهر پس از انتخاب محمود فکری به عنوان سرمربی جدید استقلال تعدادی از پیشکسوتان این تیم از این مربی حمایت کرده و به او قول دادند که در کنار او باشند تا او بتواند به آرامش به کارش ادامه دهد.

تیم فوتبال استقلال تهران فردا اولین تمرین خود را با حضور سرمربی جدید از ساعت ۱۴ برگزار خواهد کرد و تنی چند از پیشکسوتان هم قرار است در این تمرین حضور پیدا کنند. 

تگ ها


تیم فوتبال پیشکسوتان استقلال محمود فکری تیم فوتبال استقلال تهران