حضور تماشاگران چینی در بازی‌های المپیک زمستانی

تماشاگران چینی قادر به تماشای بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۲ خواهند بود....

وی افزود: به طور کلی هم ما و هم فدراسیون‌های جهانی تحت تاثیر آماده‌سازی پکن قرار گرفتیم. خوشحالیم که می‌بینیم بسیاری از امکانات ورزشی المپیک زمستانی توسط چین مورد بازسازی قرار گرفتند. هرچند این امکانات برای استفاده در المپیک تابستانی ساخته شده بودند. با تصمیم کمیته سازماندهی المپیک زمستانی ۲۰۲۲ تماشاگران محلی می‌توانند در بازی‌ها حضور یابند. وضعیت خرید بلیت نیز مشخص خواهد شد اما در نهایت همه چیز به بستگی به وضعیت شیوع ویروس کرونا دارد. خیلی زود است که بخواهیم پیش‌بینی درباره این موضوع داشته باشیم. باید صبر کنیم اما حضور تماشاگران محلی برای ما یک گزینه ثابت می‌ماند.

المپیک زمستانی پکن در روزهای ۱۵ بهمن تا یک اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

تگ ها


المپیک زمستانی المپیک