حضور جرارد پیکه به همراه فرزندان در ورزشگاه نیوکمپ/ ویدیو

پیکه با فرزندانش به نیوکمپ آمد....

جرارد پیکه در دیدار مقابل رایوایکانو  به همراه دو فرزند خردسالش در ورزشگاه  حاضر شد.