حضور دادکان در نشست کنفدراسیون فوتبال آسیا

رییس اسبق فدراسیون فوتبال در جلسه کمیته جوانان کنفدراسیون فوتبال آسیا حاضر خواهد شد ......

رییس اسبق فدراسیون فوتبال در جلسه کمیته جوانان کنفدراسیون فوتبال آسیا حاضر خواهد شد.

محمد دادکان به عنوان نماینده فدراسیون فوتبال در جلسه کمیته جوانان کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت خواهد کرد.وی به همین منظور راهی مالزی شد.

تگ ها


اخبار روز فوتبال