حضور دختر پرسپولیسی در مراسم سالروز ناصر حجازی

یکی از هواداران پرسپولیس با پرچم این باشگاه در مراسم حجازی حاضر شد....

در یکی از حواشی جالب مراسم هشتمین سالگرد وفات ناصر حجازی حضور دختری پرسپولیسی با پرچم این باشگاه بود.

تگ ها


سالگرد ناصر حجازی ناصر حجازی پرسپولیس لیگ برتر خلیج فارس فوتبال