حضور زیدان و بکهام در تبلیغ جدید آدیداس/ ویدیو

دیوید بکهام و زین الدین زیدان در تبلیغ جدید آدیداس حضور دارند....

تبلیغ جدید آدیداس با بکهام و زیدان را تماشا می کنید.