حضور سامبو در بازی‌های آسیایی منتفی شد

کمیته برگزاری بازی‌های آسیایی هانگژو با اضافه شدن رشته سامبو به این بازی‌ها مخالفت کرد....

به گزارش خبرنگار مهر، برای حضور در این بازی‌ها چند رشته ورزشی درخواست خود را به کمیته برگزاری ارائه داده بودند که سامبو نیز یکی از این رشته‌ها بود و در نهایت مجوز لازم را کسب نکرد.

محمدرضا نصیری نژاد عضو ایرانی هیأت رئیسه سامبو آسیا با تائید این خبر به خبرنگار مهر گفت: از مدتها قبل درخواست حضور در این بازی‌ها را ارائه داده و تلاش زیادی داشتیم و رایزنی‌های گسترده‌ای انجام شد، ولی متأسفانه روز گذشته کمیته برگزاری این بازی‌ها با ارسال نامه‌ای با این درخواست ما مخالفت کرد.

وی افزود: سامبو پتانسیل بالایی برای کسب موفقیت در بازی‌های آسیایی را داشت و در صورت حضور در این دوره، می‌توانستیم مدال‌های خوبی کسب کنیم.

تگ ها


ورزشهای رزمی تیم ملی سامبو ایران بازی های آسیایی