حضور سردار آزمون در تمرین ملی‌پوشان والیبال+عکس

ملی پوشان والیبال ایران برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک تهران را به مقصد سن‌پترزبورگ ترک کردند....

ملی پوشان والیبال ایران برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک تهران را به مقصد سن‌پترزبورگ ترک کردند.

گزارش تصویری از سفر شاگردان کولاکوویچ به روسیه برای شرکت در انتخابی المپیک را می بینید ضمن اینکه سردار آزمون ملی پوش فوتبال ایران و تیم زنیت در تمرین تیم ملی در روسیه حضور داشت.

حضور سردار آزمون در تمرین ملی‌پوشان والیبال+عکس
حضور سردار آزمون در تمرین ملی‌پوشان والیبال+عکس
حضور سردار آزمون در تمرین ملی‌پوشان والیبال+عکس
حضور سردار آزمون در تمرین ملی‌پوشان والیبال+عکس
حضور سردار آزمون در تمرین ملی‌پوشان والیبال+عکس
حضور سردار آزمون در تمرین ملی‌پوشان والیبال+عکس
حضور سردار آزمون در تمرین ملی‌پوشان والیبال+عکس
حضور سردار آزمون در تمرین ملی‌پوشان والیبال+عکس
حضور سردار آزمون در تمرین ملی‌پوشان والیبال+عکس
حضور سردار آزمون در تمرین ملی‌پوشان والیبال+عکس
حضور سردار آزمون در تمرین ملی‌پوشان والیبال+عکس
حضور سردار آزمون در تمرین ملی‌پوشان والیبال+عکس
حضور سردار آزمون در تمرین ملی‌پوشان والیبال+عکس
حضور سردار آزمون در تمرین ملی‌پوشان والیبال+عکس
حضور سردار آزمون در تمرین ملی‌پوشان والیبال+عکس
حضور سردار آزمون در تمرین ملی‌پوشان والیبال+عکس
حضور سردار آزمون در تمرین ملی‌پوشان والیبال+عکس

 

بیشتر بخوانید:

ملی‌پوشان ایران از سرزمین تزارها مسافر توکیو می‌شوند؟