حضور سرزنده ماموران وادا در اردوی تیم‌ملی وزنه‌برداری

ماموران وادا از اعضای تیم ملی وزنه‌برداری ایران تست دوپینگ گرفتند....

ماموران وادا از اعضای تیم ملی وزنه‌برداری ایران تست دوپینگ گرفتند.

به گزارش مدال، ماموران آژانس جهانی ضد دوپینگ(وادا) دوباره به سراغ وزنه برداری رفتند. ماموران وادا با حضور در اردوی تیم ملی بزرگسالان از تمام نفرات و همچنین کیانوش رستمی تست دوپینگ گرفتند.

در هفته های اخیر این برای دومین مرتبه است که ماموران وادا به سراغ وزنه برداری می آیند و آنها 23 مرداد از علی هاشمی و امیر حقوقی دو وزنه بردار ایران تست گرفتند.

تیم ملی وزنه برداری ایران خود را برای حضور در مسابقات جهانی تایلند آماده می کند و این مسابقات از 27 شهریور آغاز خواهد شد.

اخبار مرتبط:

حسینی: سر خود ماده ممنوعه‌ای استفاده نکرده‌ام