حضور سرپرست فدراسیون و عضو هیات رئیسه در تمرین تیم فوتبال جوانان

حیدر بهاروند با همراهی عبدالکاظم طالقانی عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال در تمرین تیم جوانان حاضر شدند....

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون همراه عبدالکاظم طالقانی عضو هیات رئیسه با حضور در تمرین امروز تیم فوتبال جوانان دقایقی با داود مهابادی و اعضای کادر فنی در خصوص شرایط این تیم گفتگو کردند و شاهد بخشی از تمرین ملی پوشان جوان فوتبال ایران بودند.

سرپرست فدراسیون فوتبال همچنین ضمن آرزوی موفقیت برای اعضای تیم ملی جوانان بر حمایت همه جانبه فدراسیون جهت آماده سازی مطلوب این تیم تاکید کرد.

تگ ها


حیدر بهاروند عبدالکاظم طالقانی تیم فوتبال جوانان ایران