حضور شبانه هواداران در اطراف استادیوم جم/,ویدیو

هواداران پرسپولیس از دیشب در اطراف استادیوم جم حضور داشتند....

هواداران پرسپولیس که در انتظار سومین قهرمانی لیگ هستند از دیشب در اطراف استادیوم جم حضور داشتند و تیم محبوبشان را تشویق می کردند.
بازی پارس جنوبی و پرسپولیس امشب ساعت ۲۱:۳۰ آغاز می شود.
 

حضور شبانه هواداران در اطراف استادیوم جم/,ویدیو
حضور شبانه هواداران در اطراف استادیوم جم/,ویدیو
حضور شبانه هواداران در اطراف استادیوم جم/,ویدیو
حضور شبانه هواداران در اطراف استادیوم جم/,ویدیو
حضور شبانه هواداران در اطراف استادیوم جم/,ویدیو
حضور شبانه هواداران در اطراف استادیوم جم/,ویدیو
حضور شبانه هواداران در اطراف استادیوم جم/,ویدیو