حضور نیروهای امنیتی در ورزشگاه غدیر

در حالی که هنوز زمان زیادی تا آغاز دیدار فولاد و پرسپولیس باقی است نیروی انتظامی در ورزشگاه غدیر مستقر شد....

در حالی که هنوز زمان زیادی تا آغاز دیدار فولاد و پرسپولیس باقی است نیروی انتظامی در ورزشگاه غدیر مستقر شد.

به گزارش مدال،چند ساعت به آغاز دیدار فولاد و پرسپولیس باقی مانده و تکته جالب این بازی استقرار تعداد زیادی از نیروهای امنیتی در ورزشگاه غدیر است.