حضور ورزشکاران در شورای شهر چه سودی عاید ورزش کرده است؟

به گزارش مدال -از شورای شهر تهران كه انسان را به یاد پاتوقهای ورزشكاران می اندازد چه آبی برای ورزش تهران گرم شده است؟حضور پرشمار ورزشكاران در پارلمانهای شهری، چه سودی عاید ورزش كرده است؟ 1-مجموعه ای از نیروی انسانی كه در آن مردانی چون علیرضا دبیر، حسین رضازاده، هادی ساعی، عباس جدیدی، حبیب كاشانی و احمد دنیامالی حضوری جدی و فعال دارند ......

به گزارش مدال -از شورای شهر تهران كه انسان را به یاد «پاتوق»های ورزشكاران می اندازد چه آبی برای ورزش تهران گرم شده است؟حضور پرشمار ورزشكاران در «پارلمان»های شهری، چه سودی عاید ورزش كرده است؟

1-مجموعه ای از نیروی انسانی كه در آن مردانی چون علیرضا دبیر، حسین رضازاده، هادی ساعی، عباس جدیدی، حبیب كاشانی و احمد دنیامالی حضوری جدی و فعال دارند در جهت ورزش همگانی، در راستای ورزش قهرمانی و نیز در خدمت به ورزش حرفه ای چه كرده است؟

برای تبدیل ورزش به یك عادت اجتماعی، برای تبدیل ورزش به یك اهرم سلامت بخش، برای تبدیل ورزشگاه ها، به وعده گاه های هیجان ساز و شادی زای هفتگی، از شورای شهر تهران و از تمام شوراهای شهرهای كلانشهرها و كوچك شهرها، چه توقعی در عرصه عمل باید داشت؟ چه كاری می توانند كه در انجامش كوتاهی كرده اند یا نكرده اند! اختیارات شوراهای شهرها چقدر است؟ شرح وظیفه ورزش نمایندگان مردم، در ساز و كار قانونی «نهاد شورا» چیست؟ «مردم» در این میان چه كاره اند؟ مأمور به رأی دادن؟ موظف به انتخاب كردن؟ بدون هیچ طلب؟ بدون هیچ توقع؟ بدونی هیچ خواست و فاقد هر گونه حق، از حقوق پرشمار شهروندی! مسئول به قدرت نشاندن جمعی از نخبگان و  غیرنخبگان؟

2- فردا، ما مردم رأی می دهیم! هم برای به مسند نشاندن رئیس جمهور، هم برای به شورای شهر فرستادن كسانی كه در اداره شهر تهران باید صاحب رأی، صاحب نظر و صاحب اقتدار ناشی از «آرا» و انتخاب مردم باشند! مردمی كه «حق ورزش» برای خودشان و فرزندان شان، یكی از حقوق بدیهی و غفلت ناپذیر آنهاست! حقوقی كه حتی 50 درصد آن نیز ایفاد نشده است! در نهادهای مردم نهادی كه باید به سود مردم، هزار كار مهم انجام دهد و نمی تواند! نمی گوییم كه نمی خواهد!

3- از فوتبال كلانشهر تهران چه خبر؟

از مسابقه های دسته اول، دسته دوم و دسته سوم شهر تهران چه خبر؟ خروجی و آورده بازی های نوجوانان، جوانان و امیدهای تهران بزرگ چیست و چه كیفیتی دارد؟ امسال چند بازیكن از تهران، وارد تیم های لیگ 2، لیگ یك و لیگ برتر می شود؟

خاصیت و فایده تشكیلات عریض و طویل هیأت فوتبال تهران چیست؟ نه زایندگی، نه سازندگی! نه معرفی یك تیم و نه حتی شناسایی و معرفی یك پدیده!

فوتبال تهران در چه كار است؟ فوتبال تهران، چه مأموریتی برای خود قائل است؟ بازیكن سازی را چه شده است؟ بر سر آموزش فوتبال، چه آمده است؟

چرا این همه بی تفاوت؟ چرا این همه بی علاقه و بی كار؟ چرا تهرانی شدن در همه شهرها و استان ها اپیدمی شده است؟ چرا همه بازیكن نسازی را ترجیح می دهند؟

***

رد پای دلالان و دلالیزم مشهود است! فوتبال محلات، سال های سال است كه فنا شده! شورای شهر هم...

 

تگ ها


اخبار روز فوتبال