حضور پادووانی در ورزشگاه آزادی برای دیدار استقلال و تراکتورسازی

پادووانی با ویلچر در ورزشگاه آزادی برای تماشای دیدار دو تیم استقلال و تراکتورسازی حاضر شد ......

پادووانی با ویلچر در ورزشگاه آزادی برای تماشای دیدار دو تیم استقلال و تراکتورسازی حاضر شد.