حضور کودکان اوتیسمی در تمرین سایپا/ویدیو

ویدیوئی از حضور کودکان اوتیسمی در تمرین سایپا و استقبال علی دایی از آنها را می بینید....

ویدیوئی از حضور کودکان اوتیسمی در تمرین سایپا و استقبال علی دایی از آنها را می بینید.