حضور گابریل کالدرون در باشگاه پرسپولیس برای جلسه با انصاری فرد /ویدیو

ورود کالدرون به ساختمان باشگاه پرسپولیس برای جلسه با مدیرعامل این تیم را در این ویدیو ببینید...

به گزارش مدال، گابریل کالدرون سرمربی آرژانتینی تیم پرسپولیس برای جلسه با انصاری فرد وارد ساختمان باشگاه شد.