حضور گسترده خبرنگاران در نشست خبری آژاکس/ ویدیو

خبرنگاران پر تعدادی در نشست خبری پیش از بازی یوونتوس و آژاکس شرکت کردند....

در نشست خبری پیش از بازی یوونتوس و آژاکس خبرنگاران حضور پر رنگی داشتند.