حماسه آژاکس برابر رئال مادرید در قالب فیلمی کوتاه

هنرنمایی جوانان آژاکس از نماهایی دیگر....

جوانان آژاکس کاری کردند کارستان و رئال مادرید را در خانه ۴ بر ۱ شکست دادند.