حمایت از جهانبخش؛ علیرضا اهل اغراق نیست

سرمربی ایرلندی برایتون اعتقاد دارد علیرضا جهانبخش اهل شلوغ‌کاری و تمارض نیست....

سرمربی ایرلندی برایتون اعتقاد دارد علیرضا جهانبخش اهل شلوغ‌کاری و تمارض نیست.

کریس هاتن، سرمربی برایتون، اعتقاد دارد که کایل واکر باید در جریان رویارویی منچسترسیتی- برایتون به خاطر ضربه سری که به صورت جهانبخش زد، باید اخراج می‌شد. سرمربی برایتون گفت: « به اعتقاد من کارت قرمز داشت. ما از بازیکنان خود می‌خواهیم صادق باشند و علیرضا اهل اغراق کردن نیست که بخواهد مثل بعضی بازیکنان صورتش را بگیرد و روی زمین به این طرف و آن طرف بغلتد. این حرکت در موقعیت‌های بسیاری برای فرد خاطی کارت قرمز در بر داشته است. به نظرم نیروی وارد شده به حدی بود که موجب اخراج بازیکن شود، اما واکنش علیرضا درست بود چون گرفتن تصمیم درست به او مربوط نمی‌شد و داور باید این کار را می‌کرد.»