حمایت امری از تصمیم جنجالی اوزیل

اونای امری از بازگشت اوزیل به تمرینات آرسنال استقبال باشکوهی کرد و همچنین از تصمیم اوزیل مبنی بر خداحافظی از تیم ملی آلمان حمایت کرد ......

 اونای امری از بازگشت اوزیل به تمرینات آرسنال استقبال باشکوهی کرد و همچنین از تصمیم اوزیل مبنی بر خداحافظی از تیم ملی آلمان حمایت کرد. 
در روز یک شنبه مسوت اوزیل در یک تصمیم کاملا جنجالی از تیم ملی آلمان خداحافظی کرد. او به خاطر دیدار با اردوغان رئیس جمهور ترکیه مورد انتقاد شدید آلمانی‌های متعصب قرار گرفته بود و به او توهین نژادپرستانه زیادی شد.
حال امری سرمربی توپچی ها در حمایت از اوزیل گفت:
تمامی اعضای باشگاه می خواهند به مسوت کمک کنند تا او احساس کند که در خانه کنار ماست، مانند یک خانواده. او چنین احساسی نیز دارد و می‌خواهد هر روز تلاش و تمرین کند و تصمیم او مبنی بر اضافه شدن به تیم در اردوی سنگاپور کاملا به نفع ماست. من کاملا از او راضی هستم. مسوت احترام زیادی برای بازیکنان قائل است.

تگ ها


مسوت اوزیل فوتبال