حمایت ایسکو از فیلم جدید اصغر فرهادی

درحالی که همسر ایسکو به عنوان بازیگر در فیلم جدید اصغر فرهادی حضور دارد، خود او با گذاشتن عکس فیلم در استوری اینستاگرام شخصی اش به تبلیغ از این فیلم پرداخت ......

درحالی که همسر ایسکو به عنوان بازیگر در فیلم جدید اصغر فرهادی حضور دارد، خود او با گذاشتن عکس فیلم در استوری اینستاگرام شخصی اش به تبلیغ از این فیلم پرداخت.

در فهرست بازیگران اصلی فیلم فرهادی اشاره‌ای به نام سارا سالامو نشده اما گویا این بازیگر نقش کوتاهی هم در فیلم همه می‌دانند دارد. سارا سالامو حدود یک ماه قبل در صفحه شخصی خود برای تازه‌ترین فیلم فرهادی تبلیغ کرده بود

فیلم جدید اصغر فرهادی که "هم می دانند" نام دارد به زبان اسپانیایی ساخته شده و در آستانه اکران قرار دارد.

تگ ها


فوتبال