حمایت اینستاگرامی مهناز افشار از علی کریمی

مهناز افشار از علی کریمی حمایت کرد. موج حمایت ها در شبکه ها ......

مهناز افشار از علی کریمی حمایت کرد.

موج حمایت ها در شبکه های اجتماعی از علی کریمی ادامه دارد و مهناز افشار نیز به حمایت از علی کریمی پرداخت و پرونده سازی برای جادوگر فوتبال ایران را به واسطه حمایت این بازیکن از مسعود شجاعی و تاریخ ایران مورد سرزنش قرار داد.

مهناز افشار با انتشار پستی در اینستاگرام خود از علی کریمی حمایت کرد و نوشت:

پرونده‌سازی برای علی کریمی، آن هم به خاطر گفتن از کوروش کبیر که بخش خاصی از تاریخ افتخارآمیز این سرزمینه و حمایت از مسعود شجاعی که جزو سرمایه‌های ارزشمند ورزش ایرانه از طنزهای تلخ این روزهاست

تگ ها


اخبار روز حواشی علی کریمی فوتبال