حمایت دانشگر از چشمی و اسماعیلی

محمد دانشگر استوری های عجیبی را در صفحه شخصی اش در اینستاگرام منتشر کرد ......

محمد دانشگر استوری های عجیبی را در صفحه شخصی اش در اینستاگرام منتشر کرد.

پس از جنجالی که برای بازی کنان باتجربه استقلال روزبه چشمی و فرشید اسماعیلی به وجود آمد که در نهایت به خط خوردن آن ها از لیست بازی با ماشین سازی عدم سفر همراه با استقلال به تبریز منتهی شد و حتی زمزمه هایی مبنی بر خط خوردن آن ها از لیست فصل استقلال نیز شنیده می‌شود، محمد دانشگر با انتشار استوری هایی در اینستاگرامش به دفاع از هم‌تیمی های خود در فضای مجازی پرداخت.

تگ ها


استقلال لیگ برتر خلیج فارس فوتبال