حمایت قاطع فرمانده ناجا از مأموری که با فرهاد مجیدی برخورد کرد/ ویدیو

سردار اشتری از مأموری که با فرهاد مجیدی برخورد کرد حمایت کرد....

سردار اشتری، فرمانده ناجا از مأموری که با فرهاد مجیدی برخورد کرد حمایت رد: کسی حق ندارد از پلیس حین اجرای قانون تصویر بردارد و تهدید کند!