حمایت‌های ادامه‌دار دایی از تیم ملی

در میان ستارههای اسبق فوتبال ایران علی دایی تنها کسی است که همواره از تیم ملی و کیروش حمایت کرده و در صحبتهایش نیش و کنایهای هم دیده نمیشود ......

در میان ستاره‌های اسبق فوتبال ایران علی دایی تنها کسی است که همواره از تیم ملی و کی‌روش حمایت کرده و در صحبت‌هایش نیش و کنایه‌ای هم دیده نمی‌شود.
 بسیاری از هم‌نسلان دایی یا اساساً حمایتی نمی‌کنند و یا اگر حمایت می‌کنند مقطعی و ظاهری است اما دایی هر ایرادی داشته باشد، ثابت کرده که حتی اگر کی‌روش سرمربی تیم ملی نباشد از تیم کشورش حمایت می‌کند.

تگ ها


سایپا فوتبال