حمله به داور و فاجعه‌ای که در تبریز رخ نداد+ تصاویر

دارو دیدار شب گذشته ماشین سازی و پدیده شانس آورد که آسیب ندید!...

دارو دیدار شب گذشته ماشین سازی و پدیده شانس آورد که آسیب ندید!

به گزارش خبرنگار مدال از تبریز، اکبریان وظیفه داشت دیدار حساس ماشین سازی و پدیده را سوت بزند؛ 90 دقیقه ای که پر از اتفاقات مختلف بود.

از همان ابتدای بازی تماشاگران اعتراض خود را به داوری نشان دادند و در انتهای بازی نیز عادل باباپور مربی خشمگین ماشین سازی به طرف داوران رفت تا از خجالت آنها در بیاید که  پلیس استادیوم به داد تیم داوری رسید و مانع کتک خوردن تیم داوری شد.
مهاجری در کنفرانس بعد از بازی گفت: تماشاگران تبریزی ها خیلی خویشتندار بودند که به زمین نریختند و داور را نزدند و این اتفاق قبلا در اهواز افتاده بود و هواداران حق داشتند داور را کتک بزنند!

حمله به داور و فاجعه‌ای که در تبریز رخ نداد+ تصاویر
حمله به داور و فاجعه‌ای که در تبریز رخ نداد+ تصاویر
حمله به داور و فاجعه‌ای که در تبریز رخ نداد+ تصاویر
حمله به داور و فاجعه‌ای که در تبریز رخ نداد+ تصاویر