حمله ناموفق غول گرجستانی به رکورد حسین رضازاده

رکورد المپیک هنوز در دستان رضازاده است...

رکورد المپیک هنوز در دستان رضازاده است

لاشا تالاخادزه عنوان قهرمانی در مسابقات اروپا را از آن خودش کرد.

به گزارش مدال، لاشا تالاخادزه با ثبت وزنه 218 کیلوگرم در یکضرب ، 260 در دوضرب و مجموع 478 کیلوگرم ، یک کیلوگرم رکورد یکضرب ، سه کیلوگرم رکورد دوضرب و چهار کیلوگرم رکورد مجموع جهان در دسته 109+ کیلوگرم را ارتقا داد.وزنه ۴۷۸ کیلوگرم بیشترین رکورد مجموعی است که در مسابقات بین‌المللی به ثبت رسیده است.

این اتفاق در حالی افتاد که رکورد بیشترین مهار وزنه در حرکت دوضرب با 263.5 کیلوگرم در دستان حسین رضا زاده(در رقابت های المپیک) است و تالاخادزه رکورددار این عنوان با 260 کیلوگرم در جهان است.