حمله هوادار بیرمنگام به گریلیش در جریان دیدار با استون ویلا/ ویدیو

در جریان دیدار بیرمنگام و استون ویلا یکی از هواداران تیم بیرمنگام با مشت به صورت جک گریلیش، بازیکن استون ویلا در لیگ دسته اول انگلیس کوبید....

صحنه درگیری در دیدار  بیرمنگام و استون ویلا را تماشا می کنید.