حمله یک هوادار نفت مسجد سليمان با چاقو به جایگاه هواداران پرسپولیس در ورزشگاه آزادی

سایت مدال-بعد از پایان دیدار پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان، یکی از تماشاگران نفت مسجد سلیمان با چاقو به سمت تماشاگران پرسپولیس حملهور شد در حالی که لباس او خونی بود ......

سایت مدال- بعد از پایان دیدار پرسپولیس و نفت‌ مسجد سلیمان، یکی از تماشاگران نفت مسجد سلیمان با چاقو به سمت تماشاگران پرسپولیس حمله‌ور شد در حالی که لباس او خونی بود. پلیس این هوادار را دستگیر کرد.

بهمن روشنایی، سرپرست نفت مسجد سلیمان در تلاش بود تا این هوادار را از دست پلیس آزاد کند.

تگ ها


اخبار روز فوتبال