صحبت های حمید استیلی بعد از صعود به مرحله مقدماتی المپیک 2020 / ویدئو

مدیر تیم امید از برنامه‌های آینده برای رسیدن به المپیک 2020 توکیو گفت...

مدیر تیم امید از برنامه‌های آینده برای رسیدن به المپیک 2020 توکیو گفت