حمید اسکندریون سرپرست امور دبیری فدراسیون شنا شد

حمید اسکندریون به سمت سرپرست امور دبیری فدراسیون شنا منصوب شد....

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضوانی رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو با صدور ابلاغی حمید اسکندریون را به سمت سرپرست امور دبیری این فدراسیون منصوب کرد. اسکندریون پیش از این مسئولیت کمیته فنی شنا را بر عهده داشت.

در بخشی از حکم اسکندریون آمده است:

«نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی بدینوسیله به عنوان سرپرست امور دبیری فدراسیون شنا منصوب می‌گردید. امید است در پرتو توجهات ایزدمنان در انجام امور محوله موفق و موید باشید.»

تگ ها


فدراسیون شنا فدراسیون شنا، شیرجه ، واترپلو محسن رضوانی